Lärarfortbildning

På gång 2015
Pris: Kostnadsfritt för partners, 800 kr för övriga om inget annat anges.


FYSIK
Ljusets år 2015 Mer information kommer feb 2015.
Del 1 Ljusets egenskaper (11 mars)
Del 2 Ljusets tillämpningar, tekniks användning (höst 2015)
Frågor ställs till: fysik@vetenskapenshus.se

FYSIK
Mästarklasser i partikelfysik (17 mars)
Årligt evenemang för både elever och lärare på gymnasiet. Stifta bekantskap med partikelfysik och arbeta med riktiga forskningsdata från CERN, tillsammans med andra forskningscentra i Europa. Dagen innehåller föreläsningar, praktiskt arbete, besök på AlbaNova samt videokonferens som leds av forskare vid CERN.
Frågor ställs till: Stefan Åminneborg, fysik@vetenskapenshus.se


MATEMATIK
Pi-dagen (13 mars)
Årets Pi-dag anordnas i samarbete med Kulturhuset. Kom och möt oss där. Eller varför inte redan på fredag den 13/3 när vi ordnar en ”förfest” för skolorna i Vetenskapens Hus. Den 13/3 erbjuder vi, förutom våra populära skolprogram i matematik, populärvetenskapliga föredrag, en matematisk utställning, tipspromenad, prova-på-aktiviteter och tillfälle att träffa ett helt gäng matematiker!
Anmälan för skolor: öppnar i februari - håll utkik!
Ytterligare information presenteras löpande på www.vetenskapenshus.se/pi-dagen
Frågor ställs till: Elin Ottergren, matematik@vetenskapenshus.se eller 08-790 98 45


MATEMATIK
Att vara matematisk (vår 2015)
Passa på att skaffa dig massor av matematisk inspiration och nya idéer! Hur många stenar får det plats i en viss kvadrat? Kan alla tal läggas i kvadrater eller finns det speciella kvadrattal? Vilka geometriska figurer kan ett primtal bilda? Genom konkreta aktiviteter och naturinspirerade arbetsmaterial närmar vi oss dessa frågor och upptäcker några av de naturliga talens allra mest grundläggande egenskaper. Vi tar avstamp i skolprogrammet ”Naturlig matematik” och berättar om hur vi arbetar laborativt och ”hands-on” med de allra yngsta barnen. I slutet av dagen tar vi tillsammans fram ett material att ta med tillbaka till klassrummet. Mer information kommer feb 2015.
Frågor ställs till: Elin Ottergren, matematik@vetenskapenshus.se


MATEMATIK
Praktisk statistik (höst 2015)
Fyll på din matematiska verktygslåda i höst! Vi erbjuder dig som är lärare på gymnasiet en fortbildning för att du ska kunna göra statistiska undersökningar i klassrummet. Vi arbetar i Excel och går igenom grundläggande statistiska begrepp.
Frågor ställs till: Elin Ottergren, matematik@vetenskapenshus.se


BIOLOGI
Klimat i fokus
Skaffa dig mer kunskap i klimatfrågan. Möt klimatforskare som deltagit på en arktisk expedition samt delta i interaktiva föreläsningar om dåtidens och nutidens klimat. Dagen arrangeras av Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet i samarbete med Naturens Hus.
Tid: 8 maj kl. 9:30 - 15:00
Plats: Naturens Hus i Bergianska trädgården
Målgrupp: lärare i alla stadier
Anmälan senast 24/4 till: johan.lundberg@vetenskapenshus.se
Pris: Kostnadsfritt för partners, 800 kr för övriga. Fika och lunch ingår
Frågor ställs till: Ann Franzén, ann.franzen@vetenskapenshus.se


BIOLOGI
Trollsländor, vattenbin och salamandrar (maj)
Vi håvar och undersöker det myllrande livet, lär oss känna igen viktiga djurgrupper, studerar deras biologi och skapar näringsvävar. Vi pratar om vilka djur som är växtätare respektive rovdjur, hur de andas och undviker att bli uppätna samt hur de förflyttar sig. Vi tar upp några djurs livscykler, som till exempel trollsländans. Du kommer också att få tips på hur du kan jobba med temat på skolan. Mer information kommer mars 2015.
Frågor ställs till: Johan Lundberg, johan.lundberg@vetenskapenshus.se


BIOLOGI
Kärleksliv (höst 2015)
Ta chansen att lära dig mer om växters, djurs och människors samspel mellan uppvaktning, sexualitet och förökning. Vad är lockande i människovärlden, växt- och djurvärlden, varför och för vem? Kärleksliv är en ämnesövergripande lärarfortbildning med botanister, zoologer och kulturhistoriker från Skansen och Vetenskapens Hus.
Frågor ställs till: Ann Franzén, ann.franzen@vetenskapenshus.se


BIOLOGI
Evolution (höst)
Under denna fortbildning går vi igenom evolutionens grunder och belyser närmre några utvalda växter och djurs evolution.
Frågor ställs till: Anders Blomqvist, anders.blomqvist@vetenskapenshus.se


TEKNIK
Produktdesign med 3D- skrivaren
Välkommen på en lärarfortbildning i teknik med fokus på 3D-teknik och produktdesign.
Endast ett fåtal platser kvar!
Tid: måndag 16 feb kl. 16:00 - 19:00
Frågor ställs till: Annica Hofberg, annica.hofberg@vetenskapenshus.se


TEKNIK
Prova-på-kväll med temat "Tävla i vetenskap"
Välkomna till en kväll där nio olika föreningar presenterar sig och sina tävlingar. Alla deltagare får möjlighet att pröva på två aktiviteter och ta med sig material.
Möt Astronomiolympiaden, HMT och Kängurutävlingen, Kemiolympiaden, Lingolympiaden, Programmeringsolympiaden, RoboCup Junior, Sigma8 samt Teknikåttan. Inbjudan.
Tid: Torsdag den 19/2 16.00 – 19.00
Kostnad: kvällen är kostnadsfri
Frågor ställs till: Ewa Erixson-Carlqvist, ewaec@kth.se


TEKNIK
Skriva skrivningar i teknikämnet
Mer information kommer jan 2015.
Frågor ställs till: Ewa Erixson-Carlqvist, ewaec@kth.se


TEKNIK
Om krafter i tekniken
Mer information kommer jan 2015.
Frågor ställs till: Ewa Erixson-Carlqvist, ewaec@kth.se


TEKNIK
Energi-experiment
Mer information kommer jan 2015.
Frågor ställs till: Ewa Erixson-Carlqvist, ewaec@kth.se


SYV-dag (höst 2015)
KTH, Stockholms universitet och Vetenskapens Hus bjuder in till en heldag med naturvetare och ingenjörer i fokus. Målet med dagen är att ge dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare mer kunskap om yrkesliv och utbildningar inom naturvetenskap, teknik och matematik. Mer information kommer jan 2015.
Frågor ställs till: Ewa Erixson-Carlqvist, ewaec@kth.se