Matematik

fraktal2.jpgInspirerande matematik Syftet med våra laborationer i matematik är att eleverna ska få möta annorlunda och vacker matematik för att inspireras och fascineras över ämnet. Laborationerna har utvecklats i samarbete med matematiker vid KTH och SU. De är eldsjälar som brinner för matematik och som vill sprida sin fascination för ämnet till skolelever.

Våra laborationer i matematik riktar sig både mot både högstadieelever och gymnasieelever. Vi erbjuder laborationerna "Kryptering och Kodning", "Trassel", "Djungelmatte" och "Färgläggning".
Nytt för i år är att även förskolebarn i åldrarna 3-5 år och elever i åk 1-3 i grundskolan kan komma till Naturens Hus och göra aktiviteten "Naturlig Matematik".
Alla våra aktiviteter inom matematik hittar du bland våra skolprogram >>>

Laborationerna inom matematik kräver inga speciella förkunskaper utan anpassas efter elevgrupp.

Under laborationerna får eleverna möjlighet att arbeta med och utveckla sina matematiska förmågor (Skolverket ):

 • använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
 • hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
 • formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
 • tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.
 • följa, föra och bedöma matematiska resonemang.
 • kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.
 • relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.
 • Matematikbesök går även bra att kombinera med besök inom ett annat ämne.

  Frågor om våra skolprogram i matematik? kontakta Elin Ottergren
  elin.ottergren@vetenskapenshus.se, tfn: 08 - 790 98 45 (även bokningar av "Naturlig Matematik")

  Vill du boka in din klass på ett av våra skolprogram? kontakta Micke Hellström
  micke.hellstrom@vetenskapenshus.se, tfn: 070-347 5281

  Fira Pi-dagen 2015! Under 13-14 mars 2015 erbjuder vi, förutom våra populära skolprogram i matematik, populärvetenskapliga föredrag, prova-på-aktiviteter och inte minst chansen att träffa ett helt gäng matematiker!
  Mer information och anmälan >>>

  Matematikfortbildningar Gör den abstrakta matematiken konkret med roliga och laborativa aktiviteter. Under våra fortbildningar i matematik får du prova på och diskutera konkreta, hands-on matematiklaborationer för högstadiet och gymnasiet som du kan ta med dig tillbaka till klassrummet. Aktiviteterna kopplar direkt till de nya kursplanerna samtidigt som de syftar till att stimulera elevernas intresse och fascination för matematik.

  Mattecoach på nätet Mattecoach på nätet är en tjänst där lärarstudenter vid KTH och SU hjälper högstadie- och gymnasieelever med matematik via chattprogrammet Lync.

  Om elever får problem med matteläxan på kvällstid kan de få hjälp av våra mattecoacher. Varje måndag till torsdag, kl 17-20 sitter 4-5 av våra mattecoacher uppkopplade för att chatta matte med ungdomar som behöver hjälp. Läs mer om projektet på Mattecoach.se >>

  Projektarbeten i matematik för gymnasieelever Under läsåret 2013/2014 erbjuder Vetenskapens Hus stöd åt elever som vill göra sitt projektarbete i matematik. Vi riktar oss speciellt mot elever som vill arbeta med analys av spel, lösa en "omöjlig" integral eller analysera olika typer av tal. Projekten handleds i samarbete med KTH Matematik

  Har du några frågor om projektarbeten eller vill anmäla dig/dina elever till nästa läsår? Kontakta Elin Ottergren.
  elin.ottergren@vetenskapenshus.se, 08 - 790 98 45